Gezondheid

Systematische contactmomenten

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs krijgen, vallen ook onder deze regelgeving. Je krijgt steeds een brief voorafgaand aan een contactmoment.
Per onderwijsloopbaan zijn er 5 contactmomenten voorzien. Voor het contactmoment in de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van de ouders.

 

Vaccinaties

Elk CLB biedt gratis vaccinaties aan. Een inenting gebeurt enkel na toestemming. 

Besmettelijke ziektes

School en CLB werken samen om de verspreiding van besmettelijke ziektes te voorkomen. Bij melding van een besmettelijke ziekte neemt, indien nodig, de CLB-arts preventieve maatregelen. 

Logo in zwart-wit van het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Gent

Het Vrij CLB regio Gent is een team van hulpverleners dat op een vertrouwelijke en onafhankelijke manier leerlingen, ouders en scholen begeleiden op het gebied van leren en studeren, gedrag en opvoeding, gezondheid en studiekeuze.

Opening

Maandag 08:30 - 17:00     

Dinsdag 08:30 - 16:30     

Woensdag 08:30 - 16:30     

Donderdag 08:30 - 16:30     

Vrijdag 08:30 - 16:30     

Contact

Vrij CLB regio Gent

Halvemaanstraat 96,
9040 Sint-Amandsberg

(OV: treinstation Gent-Dampoort)

E-mail: info@vclbgent.be
Telefoon: 09 277 84 00