Jouw rechten

Het CLB maakt samen met andere organisaties deel uit van de Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.
Binnen de jeugdhulp hebben minderjarigen deze rechten; 

  • Recht op hulp
  • Recht op beslissen over die hulp
  • Recht op informatie
  • Recht op hulp in vertrouwen
    CLB’ers hebben beroepsgeheim. Alleen in geval van gevaar of op vraag van een rechter kan de CLB’er het beroepsgeheim doorbreken. Als de leerling niet bekwaam (de meeste jongeren zien we als bekwaam vanaf 12 jaar) is, mag een CLB’er met de ouders over de leerling praten. De leerling kan dan wel vragen om iets niet te vertellen aan de ouders.
  • Recht op respect voor het gezinsleven van de leerling
  • Recht op inspraak
  • Recht op inzage (korte uitleg dossier nog toe te voegen)
  • Recht op een vertrouwensperoon

Alle uitgebreide info over je rechten vind je hier.

Logo in zwart-wit van het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Gent

Het Vrij CLB regio Gent is een team van hulpverleners dat op een vertrouwelijke en onafhankelijke manier leerlingen, ouders en scholen begeleiden op het gebied van leren en studeren, gedrag en opvoeding, gezondheid en onderwijsloopbaankeuze.

Opening

Maandag 08:30 - 17:00     

Dinsdag 08:30 - 16:30     

Woensdag 08:30 - 16:30     

Donderdag 08:30 - 16:30     

Vrijdag 08:30 - 16:30     

Contact

Vrij CLB regio Gent

Halvemaanstraat 96,
9040 Sint-Amandsberg

(OV: treinstation Gent-Dampoort)

E-mail: info@vclbgent.be
Telefoon: 09 277 84 00